Přidání přehledu obsahu

Pages mohou pro váš dokument vytvořit automaticky aktualizovaný přehled obsahu. Položky přehledu obsahu fungují jako odkazy, takže kliknutí na některou z nich čtenáře přenese přímo na danou stranu.

Některé šablony Pages již zahrnují přehled obsahu, který můžete upravovat. Také můžete přidat nový přehled obsahu a poté určit části dokumentu, které do něj mají být zahrnuty.

Chcete‑li automaticky vytvořit přehled obsahu, musíte na položkách, které chcete přidat do obsahu, nejprve použít styly odstavců.

Vygenerování přehledu obsahu

 1. Přesuňte ukazatel na místo, na které chcete vložit přehled obsahu.

 2. Vyberte Vložit > Přehled obsahu (v nabídce Vložit v horní části obrazovky počítače) a vyberte některou z voleb:

  • Dokument: Shromáždí položky z celého dokumentu.

  • Oddíl: Shromáždí položky pouze z oddílu, do kterého přehled obsahu vkládáte.

  • Do dalšího výskytu: Pokud je například ve vašem dokumentu přehled obsahu pro každý oddíl, shromáždí se položky nacházející se mezi tímto a následujícím přehledem obsahu.

 3. Na panelu Přehled obsahu v inspektoru formátování vyberte styly odstavců, které chcete zahrnout.

  Panel Přehled obsahu
 4. Chcete‑li změnit vzhled textu v přehledu obsahu, vyberte jej, klikněte na Text a poté pomocí ovládacích prvků proveďte požadované změny.

Smazání přehledu obsahu

 1. Kliknutím na přehled obsahu zobrazte jeho rámeček.

 2. Klikněte těsně pod rámeček a přetažením směrem nahoru zobrazte okolo přehledu obsahu silné modré orámování.

 3. Stiskněte Delete.