Ajustarea marcajelor și etichetelor unei diagrame

Există câteva tipuri de marcaje de diagramă și etichete de axă pe care le puteți adăuga la diagramele dvs. Puteți modifica aspectul acestora pentru a vă accentua datele.

Diagramă cu etichete de valoare pe axă, linii de grilă, etichete de categorie și legendă.

Editarea titlului diagramei

Diagramele au un titlu substituent (“Titlu”) care este ascuns în mod implicit. Puteți afișa și redenumi titlul diagramei.

 1. Selectați diagrama.

 2. În panoul Diagramă al inspectorului Format, selectați caseta de validare Titlu.

 3. Faceți dublu clic pe titlul substituent, apoi introduceți propriul titlu.

 4. Pentru a modifica aspectul titlului, cum ar fi fontul, dimensiunea și culoarea, faceți dublu clic din nou pe titlu, apoi utilizați instrumentele din panoul Titlu diagramă din inspectorul Format pentru a face modificările.

Adăugarea și modificarea etichetelor de valoare ale diagramei

Diagramele de bare, coloane, linii, suprafețe și disc au etichete care afișează valorile anumitor puncte de date. În mod implicit, aceste etichete de valoare sunt ascunse pentru noile diagrame, dar le puteți configura să fie vizibile și puteți specifica un format (de exemplu, număr, monedă sau procent), le puteți modifica fontul și culoarea etc.

 1. Selectați diagrama.

 2. În panoul Serie al inspectorului Format, faceți clic pe triunghiul de dezvăluire de lângă Etichete valoare, apoi alegeți un format numeric din meniul pop-up.

  Notă: În funcție de tipul diagramei, este posibil ca această secțiune să poarte altă denumire. De exemplu, o diagramă balon interactivă are o secțiune Etichete baloane.

 3. Utilizați celelalte comenzi pentru a efectua ajustări suplimentare asupra etichetelor.

  • Adăugați un sufix sau un prefix. Orice adăugați este anexat la sau adăugat înaintea etichetei.

  • Specificarea locului unde să apară numerele: Alegeți o opțiune din meniul pop-up Poziție.

  • Afișați separatorul mii: Selectați caseta de validare Separator mii.

 4. Pentru a schimba fontul, culoarea și stilul etichetelor, faceți clic pe orice etichetă de valoare din diagramă.

  Sunt selectate toate etichetele de valoare pentru seria respectivă.

 5. În panoul Etichete valoare al inspectorului Format, utilizați comenzile pentru a efectua modificări.

  Sunt modificate doar etichetele pentru seria de date selectată. Pentru a modifica etichetele pentru altă serie, faceți clic pe una dintre etichetele seriei, apoi efectuați modificările.

  Pentru a selecta mai multe serii, selectați una, apoi faceți Comandă-clic pe alta. Pentru a selecta toate seriile, selectați una, apoi apăsați Comandă-A.

Dacă modificați fontul pentru întreaga diagramă, fontul pentru etichetele de valoare se schimbă, de asemenea.

Sfat: Puteți să creați un format personalizat pentru a afișa numere sau date și ore.

Adăugarea și modificarea etichetelor sectoarelor unei diagrame disc

 1. Selectați diagrama.

  Pentru a efectua modificările pentru un singur sector, faceți clic pe acesta.

 2. În panoul Sectoare al inspectorului Format, faceți clic pe triunghiul de dezvăluire de lângă Etichete, apoi efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:

  • Afișarea etichetelor punctelor de date: Selectați caseta de validare Nume puncte de date.

  • Afișați valori de date: Selectați caseta de validare Valori.

  • Schimbați formatul numeric: Alegeți un format din meniul pop-up Format de date de valoare.

   Dacă doriți ca etichetele de valoare să corespundă cu formatul datelor originale din tabel, alegeți Identic cu datele sursă.

 3. Utilizați celelalte comenzi pentru a efectua ajustări suplimentare asupra etichetelor:

  • Adăugați un sufix sau un prefix. Orice adăugați este anexat la sau adăugat înaintea etichetei.

  • Schimbați poziția etichetelor: Ajustați glisorul Distanță față de centru pentru a specifica în ce loc apar numerele.

Afișarea barelor de erori

Barele de erori sunt reprezentate ca mici marcaje ale căror lungime indică nivelul de nesiguranță asociat unei anumite serii de date (variabilitatea datelor). Aceste bare oferă o impresie generală asupra corectitudinii datelor.

 1. Selectați diagrama.

 2. În panoul Serie al inspectorului Format, faceți clic pe triunghiul de dezvăluire de lângă Bare de eroare, apoi alegeți un tip de bară de eroare din meniul pop-up.

 3. Alegeți modul în care sunt calculate valorile de eroare din al doilea meniu pop-up și schimbați intervalul, dacă doriți.

 4. Pentru a schimba aspectul barelor de eroare, faceți clic pe una dintre acestea.

  Sunt selectate toate barele de eroare pentru elementele din aceeași serie.

 5. În panoul Bară de erori al inspectorului Format, utilizați comenzile din secțiunile Stil bară și Umbră pentru a efectua modificări.

  Repetați pașii 4 și 5 pentru a schimba aspectul barelor de eroare pentru alte serii.

Afișarea liniilor de tendință

Liniile de tendință vă indică direcția (sau tendința) generală a datelor dvs. Liniile de tendință sunt utilizate în special pentru luarea deciziilor privind investițiile financiare.

 1. Selectați diagrama.

 2. În panoul Serie din inspectorul Format, faceți clic pe triunghiul de dezvăluire de lângă Linii de tendință, apoi alegeți un tip de linie de tendință din meniul pop-up.

 3. Efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:

  • Afișați numele liniilor de tendință: Selectați caseta de validare Nume, apoi introduceți un nume în câmp. Numele pe care îl introduceți apare pentru toate liniile de tendință dintr-o diagramă. Pentru a schimba un nume, faceți dublu clic pe acesta pe diagramă și introduceți un nume nou.

  • Afișați ecuația sau valoarea R2 : Selectați caseta de validare Afișează ecuația sau Valoare R2.

 4. Pentru a modifica aspectul unei linii de tendință, faceți clic pe linie, astfel încât să vedeți puncte albe la oricare dintre capete, apoi, în panoul Linie de tendință al inspectorului Format, utilizați comenzile din secțiunile Trasare și Umbră pentru a efectua modificările.

Modificarea etichetelor și liniilor de grilă ale axei diagramei

Majoritatea tipurilor de diagramă au marcaje de axă, pe care le puteți modifica într-o serie de moduri. Puteți schimba etichetele care apar pe axă, unghiul etichetelor, intervalul și frecvența marcajelor etc. De asemenea, puteți opta pentru afișarea caroiajul diagramei și să specificați aspectul acestuia.

 1. Selectați diagrama.

 2. În panoul Axă al inspectorului Format, efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:

  • Modificarea marcajelor de pe axa valorilor: Faceți clic pe Valoare (Y) în partea de sus a panoului.

  • Modificarea marcajelor de pe axa de categorii: Faceți clic pe Categorie (X) în partea de sus a panoului.

 3. Utilizați comenzile din panou pentru a efectua ajustările.

  Pentru a vedea toate opțiunile, faceți clic pe triunghiurile de dezvăluire din partea stângă a antetelor secțiunii.

  Comenzi pentru formatarea marcajelor de axă ale diagramei
 4. Dacă ați activat Nume axă și doriți să modificați numele axei substituentului care este adăugat, faceți triplu clic pe numele de pe diagramă, apoi tastați-l pe cel dorit de dvs.

Adăugarea unei legende de diagramă

 1. Selectați diagrama, apoi în panoul Diagramă al inspectorului Format, selectați caseta de validare Legendă din secțiunea Opțiuni diagramă.

 2. Selectați doar legenda (faceți clic pe diagramă, apoi faceți clic pe legendă), apoi efectuați una dintre următoarele acțiuni:

  • Utilizați instrumentele din panoul Stil pentru a schimba aspectul textului legendei, adăugați o umplere a fundalului, adăugați o bordură etc.

  • Trageți mânerele din jurul legendei pentru a o redimensiona.

Utilizarea unei diagrame interactive

O diagramă interactivă prezintă datele în etape, astfel încât să puteți accentua relația dintre grupele de date. Diagramele interactive pot fi utilizate pentru a prezenta date cum sunt vânzările în funcție de grupuri, în timp, cheltuielile în funcție de departament și modificările de populație în funcție de țară și de continent. Exemplul de mai jos prezintă creșterea a trei specii pe durata a trei ani.

Trei etape ale diagramei interactive, fiecare afișând seturi de date diferite

Puteți interacționa cu diagrama utilizând un glisor și butoanele sau doar butoanele.

 • În panoul Diagramă al inspectorului Format, faceți clic pe triunghiul de dezvăluire de lângă Diagrama interactivă, apoi alegeți o opțiune din meniul pop-up.