Salvarea unei diagrame ca stil nou

Dacă personalizați aspectul unei diagrame și doriți să aplicați aceste modificări identice altor diagrame, puteți crea un stil nou. Noul stil este salvat împreună cu stilurile care sunt prevăzute cu şablonul.

Salvarea unei diagrame ca stil nou

  1. Selectați diagrama cu modificările dorite pentru salvare ca stil nou.

  2. În panoul Diagramă al inspectorului Format, navigați la ultimul panou al stilurilor de diagramă făcând clic pe triunghiul din dreapta.

  3. Faceţi clic pe Butonul Stil nou pentru a vă adăuga stilul.

  4. În dialogul care apare, selectați o opțiune:

    • Toate stilurile seriei: Păstrați toate stilurile de serie disponibile asociate cu diagrama.

    • Doar stilurile vizibile ale seriei: Păstrați numai stilurile de serie vizibile în acel moment în diagramă.

  5. Faceți clic pe OK.

Noul dvs. stil de diagramă a fost adăugat la stilurile de diagramă din partea de sus a panoului Diagramă. Puteți trage stiluri pentru a le organiza oricum doriți sau le puteți înlocui.