Tipuri de argumente și valori

Această pagină definește numeroși termeni utilizați pentru descrierea funcțiilor din browserul de funcții.

Orice tip de valoare

Dacă un argument este specificat drept any, el poate fi o valoare booleană, o valoare dată/oră, o valoare de durată, o valoare numerică sau o valoare șir.

Matricele și funcțiile matriciale

O matrice este o secvență de valori utilizată de o funcție sau returnată de o funcție. O funcție matriceală returnează o matrice de valori, în locul unei valori unice. Funcțiile matriciale sunt utilizate de obicei pentru a furniza valori altor funcții.

Tipul de expresie și valoare booleană

O expresie booleană este o expresie care evaluează la una din valorile booleene TRUE sau FALSE. O valoare booleană este o valoare logică TRUE (1) sau FALSE (0) sau o referință la o celulă care conține sau are drept rezultat o valoare logică TRUE sau FALSE. În general, este rezultatul evaluării unei expresii booleene, dar o valoare booleană poate fi specificată direct ca un argument al unei funcții sau drept conținut al unei celule. O utilizare comună a unei valori booleene este determinarea expresiei de returnat de către funcția IF.

Tip valoare de colecție

Un argument specificat drept colecție poate fi o referință la un singur interval de celule dintr-un tabel sau o matrice returnată de o funcție matriceală. Un argument care este specificat drept o colecție are un atribut suplimentar care definește tipul de valori pe care îl conține.

Expresie de condiție

O condiție este o expresie care include operatori de comparare, constante, operatorul de șir ampersand și referințe. Conținutul condiției trebuie să fie astfel încât rezultatul comparării condiției cu o altă valoare să fie una din valorile booleane TRUE sau FALSE. Mai multe informații și exemple sunt incluse în Moduri de utilizare a operatorului de șiruri și a metacaracterelor.

Expresie constantă

O constantă este o expresie specificată direct în cadrul formulei. Nu conține apelarea niciunei funcții și nici referințe de celule. De exemplu, în formula:

=CONCATENATE(„cat”,„s”), expresiile în șir „cat” și „s” sunt constante.

Tip valoare de dată/oră

O valoare dată/oră este o valoare sau o referință la o celulă care conține o valoare dată/oră în orice format compatibil cu Pages. Puteți opta să afișați doar o dată sau o oră într-o celulă, dar toate valorile dată/oră conțin atât o dată cât și o ora.

Tip valoare de durată

O valoare de durată este un interval de timp sau o referință la o celulă care conține un interval de timp. Valorile de durată sunt formate din săptămâni (săpt. sau săptămâni), zile (z sau zile), ore (h sau ore), minute (m sau minute), secunde (s sau secunde) și milisecunde (ms sau milisecunde).

Tip valoare de listă

O listă este o secvență de valori separate prin virgulă. De exemplu:

=CHOOSE(3;„primul”;„al doilea”;7;„ultimul”)

În unele cazuri, lista este încadrată de un set suplimentar de paranteze. De exemplu:

=AREAS((B1:B5;C10:C12)).

Tip de argument sau de valoare modală

Un argument modal poate avea una dintre mai multe valori specificate. Uzual, argumentele modale specifică ceva despre metoda de calcul pe care funcția trebuie să o efectueze sau despre tipul de date pe care funcția trebuie să le returneze. Dacă un argument modal are o valoare implicită, aceasta este specificată în descrierea argumentului.

Tip de valoare numerică

O valoare numerică este un număr, o expresie numerică sau o referință la o celulă care conține o expresie numerică. Dacă valorile acceptabile ale unui număr sunt limitate (de exemplu, numărul trebuie să fie mai mare decât zero), această limită este inclusă în descrierea argumentului.

Tip valoare de interval

O valoare de interval este o referință la un interval unic de celule (poate fi o singură celulă). Valorile de interval au un atribut suplimentar inclus în descrierea argumentului, care definește tipul de valori pe care ar trebui să îl conțină.

Tip de valoare de referință

O valoare de referință este o referință la o celulă unică sau la un interval de celule. Dacă intervalul are mai mult de o celulă, celula de început și de sfârșit sunt separate printr-un singur semn de două puncte. De exemplu:

=COUNT(A3:D7).

Dacă referința este la o celulă dintr-un alt tabel, referința trebuie să conțină numele tabelului (cu excepția cazului în care numele celulei este unic în toate tabelele). De exemplu:

=Tabel 2::B2. Remarcați faptul că numele tabelului și referința de celulă sunt separate de un semn dublu de două puncte (::). Numele tabelului este inclus automat atunci când selectați o celulă dintr-un alt tabel în timpul construirii formulei.

Dacă referința este la o celulă dintr-un alt tabel, trebuie inclus și numele paginii (cu excepția situației în care numele celulei este unic în toate paginile). De exemplu:

=SUM(Pagina 2::Tabel 1::C2:G2). Numele paginii, numele tabelului și referința celulei sunt separate de un semn dublu de două puncte. Numele paginii și numele tabelului sunt incluse automat atunci când selectați o celulă din altă pagină în timpul construirii formulei.

Tip valoare de șir

O valoare șir conține zero sau mai multe caractere sau o referință la o celulă care conține zero sau mai multe caractere. Caracterele pot consta în orice caractere imprimabile, inclusiv numere.

Vedeți deasemenea

Ajutor Formule și funcții