Alinierea textului și ajustarea spațierii

Puteți utiliza stopurile de tabulare pentru a alinia textul. Atunci când apăsați tasta Tab (sau Opțiune-Tab atunci când lucrați într-o celulă de tabel), punctul de inserare și orice text aflat la dreapta acestuia se mută la următorul stop de tabulare, iar textul pe care âl introduceți pornește din punctul respectiv.

Puteți ajusta paragrafele dintr-o pagină, coloană, celulă de tabel, casetă de text sau formă astfel încât textul să fie aliniat la bordura din stânga sau din dreapta, centrat sau aliniat la stânga și la dreapta (justificat).

Configurarea marginilor unui paragraf

 1. Faceți clic într-un paragraf sau selectați unul sau mai multe paragrafe.

 2. Trageți marginea albastră și marcajele de indentare a paragrafului în locul dorit.

 3. Pentru a crește sau micșora indentarea unui întreg paragraf, faceți clic pe unul dintre butoanele de indentare implicită în inspectorul Format.

  opțiuni de aliniere a paragrafelor

  Dacă nu vedeți butoanele de aliniere, faceți clic pe butonul Stil din apropierea părții de sus a inspectorului.

Puteți să configurați indentările implicite de paragraf în panoul Aranjament al inspectorului Format:

Panoul Aranjament al inspectorului Format, afișând comenzile pentru indentări și margini.

Configurarea stopurilor de tabulare

 1. Faceți clic în - sau selectați - paragrafele unde doriți să configurați stopuri de tabulare.

 2. Faceți clic pe riglă acolo unde doriți să plasați un stop de tabulare.

  Dacă nu vedeți rigla în partea de sus a documentului, faceți clic pe Vizualizare în bara de instrumente, apoi alegeți Afișează rigla.

 3. Pentru a modifica alinierea stopului de tabulare, faceți dublu clic pe pictograma stopului de tabulare. Continuați să faceți dublu clic până când vedeți alinierea dorită.

 4. Pentru a schimba poziția stopului de tabulare, trageți pictograma acestuia de-a lungul riglei.

  Pentru a elimina un stop de tabulare, trageți pictograma stopului de tabulare sub riglă până când dispare.

De asemenea, puteți defini spațiere implicită pentru tabulatori și face alte configurări de tabulator. În panoul Text al inspectorului Format, faceți clic pe Aranjament, apoi utilizați comenzile din secțiunea Tabulatori pentru a face modificări.

Comenzi pentru configurarea stopurilor de tabulare

Ajustarea spațierii liniilor

Puteți să ajustați spațierea dintre linii într-un paragraf și să modificați spațiul înainte și după un paragraf.

 1. Faceți clic în paragraful a cărei spațiere doriți să o modificați sau selectați unul sau mai multe paragrafe.

 2. În panoul Text al inspectorului Format, faceți clic pe butonul Stil.

 3. Faceți clic pe triunghiul de dezvăluire de lângă Spațiere, apoi alegeți o opțiune din meniul pop-up:

  • Linii: Alegeți atunci când distanța dintre ascenderi (părțile din litere care se extind spre partea de sus a liniei) și descenderi (părțile din litere care se extind peste linie) trebuie să rămână constantă. Spațiul dintre linii este proporțional cu dimensiunea fontului.

  • Cel puțin: Alegeți această opțiune atunci când distanța dintre linii trebuie să rămână fixă (dar nu se suprapun dacă textul se mărește). Distanța de la o linie la următoarea linie nu va fi niciodată mai mică decât valoarea configurată, dar este posibil să fie mai mare pentru fonturile mai mari pentru a preveni suprapunerea liniilor de text.

  • Exact: Distanța dintre liniile de bază.

  • Între: Valoarea pe care o stabiliți mărește spațiul dintre linii, în loc să sporească înălțimea liniilor. Spre deosebire, spațiere dublă dublează înălțimea fiecărei linii.

 4. Faceți clic pe săgețile de lângă câmpul de spațiere pentru a stabili valoarea pentru opțiunea pe care o alegeți.

 5. Pentru a ajusta spațiul de dinaintea și de după paragraful selectat, faceți clic pe săgețile pentru Înainte de paragraf și După paragraf.