Introducció al Pages
Aplicar un zoom a un document o veure el Pages a pantalla completa, Personalitzar la barra d’eines, Navegació ràpida, Desfer i refer canvis, Crear i obrir un document, Visió general del Pages.

Editar text
Utilitzar text bidireccional, Formatar text xinès, japonès o coreà, Formatar els signes de puntuació, Crear enllaços de llocs web i adreces de correu electrònic, Crear llistes de vinyetes i numerades, Utilitzar estils de paràgraf, Ajustar l’espaiat i el format dels caràcters, Canviar l’aspecte del text, Copiar i enganxar text, Afegir text.

Formatar documents
Afegir una taula de contingut, Utilitzar l’EndNote i el MathType, Afegir notes al peu i notes al final, Mostrar i ocultar els regles, Veure les marques de format i la disposició, Alinear text, Afegir un color de fons i una vora, Crear seccions, Afegir capçaleres, peus de pàgina i números de pàgina, Convertir el tipus de document.

Afegir imatges, formes i contingut multimèdia
Superposar, agrupar i bloquejar objectes, Alinear i col·locar els objectes, Utilitzar guies d’alineació, Ajustar les preferències dels regles, Canviar de mida, girar i invertir un objecte, Utilitzar els estils d’objecte, Canviar l’aspecte d’un objecte, Col·locar objectes al fons, Afegir i alinear text en un objecte, Afegir una llegenda a un objecte.

Afegir taules i gràfics
Gràfics, Fórmules i funcions, Taules.

Utilitzar eines d’escriptura i d’edició
Fer el seguiment dels canvis, Mostrar el recompte de paraules i altres estadístiques del document, Afegir comentaris i ressaltar text, Substituir el text automàticament, Buscar i substituir text, Buscar paraules, Revisar l’ortografia.

Gestionar documents
Eliminar un document, Traslladar un document a/de l’iCloud, Afegir plantilles personalitzades, Protegir un document amb contrasenya, Bloquejar un document, Desar un document en un altre format, Localitzar un document, Desar i canviar el nom d’un document.

Compartir i imprimir documents
Transferir documents a través de l’iTunes, Compartir arxius a través d’un servidor remot, Imprimir sobres, etiquetes i targetes de visita, Imprimir un document, Enviar una còpia d’un document, Compartir i editar un document amb altres persones, Utilitzar l’iCloud amb el Pages.

Dreceres de teclat