Začínáme s aplikací Pages
Změna velikosti dokumentu nebo zobrazení Pages na celé obrazovce, Přizpůsobení nástrojového panelu, Rychlá navigace, Odvolávání a opakování změn, Vytvoření a otevření dokumentu, Základní informace o Pages.

Úprava textu
Použití dvousměrného textu, Formátování čínského, japonského a korejského textu, Formátování interpunkce, Vytváření odkazů na webové stránky a e‑mailové adresy, Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu, Použití stylů odstavce, Úprava rozestupu a formátování znaků, Změna vzhledu textu, Kopírování a vkládání textu, Přidání textu.

Formátování dokumentů
Přidání přehledu obsahu, Použití EndNote a MathType, Přidání poznámek pod čarou a vysvětlivek, Zobrazení nebo skrytí pravítek, Zobrazení formátovacích znaků a uspořádání, Zarovnání textu, Přidání ohraničení a barvy na pozadí, Vytváření oddílů, Přidání záhlaví, zápatí a číslování stránek, Převod typu dokumentu.

Přidávání obrázků, tvarů a médií
Vrstva, seskupení a zamknutí objektů, Zarovnání a umístění objektů, Použití vodítek zarovnání, Nastavení předvoleb pravítka, Změna velikosti, otočení a převrácení objektu, Použití stylů objektů, Změna vzhledu objektu, Umístění objektu na pozadí, Přidání textu do objektu a jeho zarovnání, Přidání titulku k objektu.

Přidání tabulek a grafů
Grafy, Vzorce a funkce, Tabulky.

Použití nástrojů pro psaní a úpravy
Sledování změn, Zobrazení počtu slov a dalších statistik dokumentu, Přidávání komentářů a zvýraznění textu, Automatické nahrazení textu, Vyhledání a nahrazení textu, Hledání slov, Kontrola pravopisu.

Správa dokumentů
Smazání dokumentu, Přesunutí dokumentu do iCloud nebo z něj, Přidání vlastních šablon, Ochrana dokumentu heslem, Zamknutí dokumentu, Uložení dokumentu v jiném formátu, Vyhledání dokumentu, Uložení a přejmenování dokumentu.

Sdílení a tisk dokumentů
Přenos souborů pomocí iTunes, Sdílení souborů prostřednictvím vzdáleného serveru, Tisk obálek, štítků a vizitek, Tisk dokumentu, Odeslání kopie dokumentu, Sdílení dokumentů a společné úpravy, Použití iCloudu v Pages.

Klávesové zkratky