Πρώτα βήματα με το Pages
Ζουμ σε έγγραφο ή προβολή του Pages σε πλήρη οθόνη, Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων, Γρήγορη πλοήγηση, Αναίρεση και επανάληψη αλλαγών, Δημιουργία και άνοιγμα εγγράφου, Το Pages με μια ματιά.

Επεξεργασία κειμένου
Χρήση αμφικατευθυντικού κειμένου, Μορφοποίηση κειμένου σε Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά, Μορφοποίηση στίξης, Δημιουργία συνδέσμων για ιστότοπους και διευθύνσεις email, Δημιουργία λιστών με κουκκίδες και αρίθμηση, Χρήση στιλ παραγράφων, Προσαρμογή διαστήματος και μορφοποίησης χαρακτήρων, Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου, Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου, Προσθήκη κειμένου.

Μορφοποίηση εγγράφων
Προσθήκη πίνακα περιεχομένων, Χρήση EndNote και MathType, Προσθήκη υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους, Εμφάνιση και απόκρυψη χαράκων, Προβολή σημαδιών μορφοποίησης και διάταξης, Στοίχιση κειμένου, Προσθήκη χρώματος φόντου και περιγράμματος, Δημιουργία ενοτήτων, Προσθήκη κεφαλίδων, υποσέλιδων και αριθμών σελίδων, Μετατροπή του τύπου εγγράφου.

Προσθήκη εικόνων, σχημάτων και μέσων
Ορισμός επιπέδου, ομαδοποίηση και κλείδωμα αντικειμένων, Στοίχιση και τοποθέτηση αντικειμένων, Χρήση οδηγών στοίχισης, Καθορισμός προτιμήσεων χάρακα, Αλλαγή μεγέθους, περιστροφή, και αναστροφή αντικειμένου, Χρήση στιλ αντικειμένων, Αλλαγή της εμφάνισης ενός αντικειμένου, Τοποθέτηση αντικειμένων στο φόντο, Προσθήκη και στοίχιση κειμένου σε αντικείμενο, Προσθήκη λεζάντας σε αντικείμενο.

Προσθήκη πινάκων και γραφημάτων
Γραφήματα, Τύποι και συναρτήσεις, Πίνακες.

Χρήση εργαλείων γραφής και επεξεργασίας
Ανίχνευση αλλαγών, Εμφάνιση καταμέτρησης λέξεων και άλλων στατιστικών του εγγράφου, Προσθήκη σχολίων και επισήμανση κειμένου, Αυτόματη αντικατάσταση κειμένου, Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου, Αναζήτηση λέξεων, Έλεγχος ορθογραφίας.

Διαχείριση εγγράφων
Διαγραφή εγγράφου, Μετακίνηση εγγράφου προς ή από το iCloud, Προσθήκη προσαρμοσμένων προτύπων, Προστασία εγγράφου με συνθηματικό, Κλείδωμα εγγράφου, Αποθήκευση εγγράφου σε διαφορετική μορφή, Εντοπισμός εγγράφου, Αποθήκευση και μετονομασία εγγράφου.

Κοινή χρήση και εκτύπωση εγγράφων
Μεταφορά αρχείων μέσω iTunes, Κοινή χρήση αρχείων σε ένα απομακρυσμένο διακομιστή, Εκτύπωση φακέλων, ετικετών και επαγγελματικών καρτών, Εκτύπωση εγγράφου, Αποστολή αντιγράφου ενός εγγράφου, Κοινή χρήση και επεξεργασία εγγράφου με άλλους, Χρήση του iCloud με το Pages.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου