Alkuun pääseminen Pagesin kanssa
Dokumentin zoomaaminen tai Pagesin käyttäminen koko näytöllä, Työkalupalkin muokkaaminen, Nopea navigointi, Muutosten peruminen ja tekeminen sittenkin, Dokumentin luominen ja avaaminen, Pages yhdellä silmäyksellä.

Tekstin muokkaaminen
Kaksisuuntaisen tekstin käyttäminen, Kiinalaisen, japanilaisen tai korealaisen tekstin muotoileminen, Välimerkkien muotoilu, Linkkien luominen verkkosivustoille ja sähköpostiosoitteille, Luettelomerkillisten ja numeroitujen luetteloiden luominen, Kappaletyylien käyttäminen, Merkkien välistyksen ja muotoilun säätäminen, Tekstin ulkonäön muuttaminen, Tekstin kopioiminen ja sijoittaminen, Tekstin lisääminen.

Dokumenttien muotoileminen
Sisällysluettelon lisääminen, EndNoten ja MathTypen käyttäminen, Ala- ja loppuviitteiden lisääminen, Viivaimien näyttäminen ja kätkeminen, Muotoilumerkkien ja asettelun katselu, Tekstin tasaaminen, Taustavärin tai reunan lisääminen, Osioiden luominen, Otsakkeiden, alaotsakkeiden ja sivunumeroinnin lisääminen, Dokumentin tyypin muuntaminen.

Kuvien, kuvioiden ja median lisääminen
Objektien limittäminen, ryhmittäminen ja lukitseminen, Objektien tasaaminen ja sijoittaminen, Tasausohjaimien käyttäminen, Viivainasetusten tekeminen, Objektin koon muuttaminen, pyörittäminen ja kääntäminen, Objektityylien käyttäminen, Objektin ulkonäön muuttaminen, Objektien sijoittaminen taustalle, Tekstin lisääminen ja tasaaminen objektiin, Kuvatekstin lisääminen objektiin.

Taulukoiden ja kaavioiden lisääminen
Kaaviot, Kaavat ja funktiot, Taulukot.

Kirjoitus- ja muokkaustyökalujen käyttäminen
Muutosten seuranta, Sanamäärän ja dokumentin muiden tilastotietojen näyttäminen, Kommenttien lisääminen ja tekstin korostaminen, Tekstin korvaaminen automaattisesti, Tekstin etsiminen ja korvaaminen, Sanojen etsiminen, Tarkista oikeinkirjoitus.

Dokumenttien hallitseminen
Dokumentin poistaminen, Dokumentin siirtäminen iCloudiin ja iCloudista, Muokattujen työpohjien lisääminen, Dokumentin suojaaminen salasanalla, Dokumentin lukitseminen, Dokumentin tallentaminen toisessa muodossa, Dokumentin etsiminen, Dokumentin tallentaminen ja nimeäminen uudelleen.

Dokumenttien jakaminen ja tulostaminen
Tiedostojen siirtäminen iTunesin avulla, Tiedostojen jakaminen etäpalvelimen kautta, Kirjekuorten, tarrojen ja käyntikorttien tulostaminen, Tulosta dokumentti, Dokumentin kopion lähettäminen, Dokumentin jakaminen ja muokkaaminen muiden kanssa, iCloudin käyttäminen Pagesin kanssa.

Näppäinoikotiet