Aan de slag met Pages
Zoomen in een document of het Pages-venster schermvullend weergeven, De knoppenbalk aanpassen, Snel navigeren, Wijzigingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren, Een document aanmaken en openen, Pages in een oogopslag.

Tekst bewerken
Bidirectionele tekst gebruiken, Chinese, Japanse of Koreaanse tekst opmaken, Interpunctie opmaken, Koppelingen maken voor websites en e-mailadressen, Lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten aanmaken, Alineastijlen gebruiken, Tekenafstand en -opmaak aanpassen, De vormgeving van tekst wijzigen, Tekst kopiëren en plakken, Tekst toevoegen.

Documenten opmaken
Een inhoudsopgave toevoegen, EndNote en MathType gebruiken, Voetnoten en eindnoten toevoegen, Linialen tonen en verbergen, Opmaaktekens en lay-out weergeven, Tekst uitlijnen, Een achtergrondkleur en rand toevoegen, Secties aanmaken, Kopteksten, voetteksten en paginanummers toevoegen, Het documenttype omzetten.

Afbeeldingen, vormen en media toevoegen
Objecten in een laag plaatsen, groeperen en vergrendelen, Objecten uitlijnen en positioneren, Hulplijnen voor uitlijning gebruiken, Voorkeuren voor de liniaal instellen, Een object vergroten of verkleinen, roteren en spiegelen, Objectstijlen gebruiken, De vormgeving van een object wijzigen, Objecten op de achtergrond plaatsen, Tekst toevoegen en uitlijnen in een object, Een bijschrift aan een object toevoegen.

Tabellen en diagrammen toevoegen
Diagrammen, Formules en functies, Tabellen.

Functies voor het schrijven en wijzigen van tekst gebruiken
Wijzigingen bijhouden, Het aantal woorden en andere documentstatistieken weergeven, Opmerkingen toevoegen en tekst markeren, Tekst automatisch vervangen, Tekst zoeken en vervangen, Woorden opzoeken, Spelling controleren.

Documenten beheren
Een document verwijderen, Een document van of naar iCloud verplaatsen, Aangepaste sjablonen toevoegen, Een document met een wachtwoord beveiligen, Een document vergrendelen, Een document bewaren in een andere structuur, Een document zoeken, Een document bewaren en de naam ervan wijzigen.

Documenten delen en afdrukken
Bestanden overbrengen met iTunes, Bestanden delen via een externe server, Enveloppen, labels en visitekaartjes afdrukken, Een document afdrukken, Een kopie van een document versturen, Een document delen en wijzigen met anderen, iCloud gebruiken bij Pages.

Toetscombinaties