Pierwsze kroki w Pages
Powiększanie dokumentu lub wyświetlanie Pages na pełnym ekranie, Dostosowywanie paska narzędzi, Szybka nawigacja, Cofanie i przywracanie czynności, Tworzenie i otwieranie dokumentu, Pages — przegląd.

Redagowanie tekstu
Używanie tekstu dwukierunkowego, Formatowanie tekstu japońskiego, chińskiego lub koreańskiego, Formatowanie znaków przestankowych, Tworzenie łączy do stron internetowych oraz adresów email, Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych, Używanie stylów akapitu, Korygowanie odstępów między znakami i formatowanie, Zmienianie wyglądu tekstu, Kopiowanie i wklejanie tekstu, Dodawanie tekstu.

Formatowanie dokumentów
Dodawanie spisu treści, Używanie EndNote i MathType, Dodawanie przypisów dolnych i końcowych, Pokazywanie i ukrywanie linijek, Wyświetlanie znaczników formatowania i makiety, Wyrównywanie tekstu, Dodawanie ramki i koloru tła, Tworzenie sekcji, Dodawanie nagłówków, stopek i numerów stron, Konwertowanie typu dokumentu.

Dodawanie obrazków, kształtów i multimediów
Układanie na warstwach, grupowanie i blokowanie obiektów, Wyrównywanie i ustawianie położenia obiektów, Korzystanie z linii pomocniczych wyrównywania, Ustawianie preferencji linijki, Zmienianie wielkości, obracanie i odwracanie obiektu, Używanie stylów obiektu, Zmienianie wyglądu obiektu, Umieszczanie obiektów w tle, Dodawanie i wyrównywanie tekstu w obiekcie, Dodawanie podpisu do obiektu.

Dodawanie tabel i wykresów
Wykresy, Formuły i funkcje, Tabele.

Korzystanie z narzędzi pisania i redagowania
Śledzenie zmian, Pokazywanie liczby słów i innych statystyk dokumentu, Dodawanie komentarzy i wyróżnianie tekstu, Automatyczne zastępowanie tekstu, Znajdowanie i zastępowanie tekstu, Sprawdzanie znaczenia słów, Sprawdzenie pisowni.

Zarządzanie dokumentami
Usuwanie dokumentu, Przenoszenie dokumentu na lub z iCloud, Dodawanie własnych szablonów, Chronienie dokumentu hasłem, Blokowanie dokumentu, Zachowywanie dokumentu w innym formacie, Znajdowanie dokumentu, Zachowywanie dokumentu i zmienianie jego nazwy.

Udostępnianie i drukowanie dokumentów
Przenoszenie plików przy użyciu iTunes, Udostępnianie plików przy użyciu serwera, Drukowanie kopert, etykiet i wizytówek, Drukowanie dokumentu, Wysyłanie kopii dokumentu, Udostępnianie dokumentu innym i wspólna edycja, Używanie iCloud w Pages.

Skróty klawiszowe