Pages – Noțiuni introductive
Efectuarea de zoom într-un document sau afișarea Pages pe tot ecranul, Personalizarea barei de instrumente, Navigare rapidă, Infirmarea (anularea) și reconfirmarea (refacerea) modificărilor, Crearea și deschiderea unui document, Pages dintr-o privire.

Editarea textului
Utilizarea textului bidirecțional, Formatarea textului în limba chineză, japoneză sau coreeană, Formatarea punctuației, Crearea linkurilor pentru site-uri web și adrese de e-mail, Crearea listelor cu marcatori și a listelor numerotate, Utilizarea stilurilor de paragraf, Ajustarea formatării și spațierii caracterelor, Schimbarea aspectului textului, Copierea și lipirea textului, Adăugarea textului.

Formatarea documentelor
Adăugarea unei table de materii, Utilizarea EndNote și MathType, Adăugarea notelor de subsol și a notelor de final, Afișarea și ascunderea riglelor, Vizualizarea marcajelor de formatare și a aranjamentului, Alinierea textului, Adăugarea unei culori de fundal și a unei borduri, Crearea secțiunilor, Adăugarea anteturilor, subsolurilor și numerelor de pagini, Convertirea tipului de document.

Adăugarea imaginilor, formelor și a fișierelor multimedia
Ordonarea în straturi, gruparea și blocarea obiectelor, Alinierea și poziționarea obiectelor, Utilizarea ghidajelor de aliniere, Configurarea preferințelor pentru riglă, Redimensionarea, rotirea și întoarcerea unui obiect, Utilizarea stilurilor de obiect, Modificarea aspectului unui obiect, Plasarea obiectelor în fundal, Adăugarea și alinierea textului într-un obiect, Adăugarea unei legende la un obiect.

Adăugarea tabelelor și diagramelor
Diagrame, Formule și funcții, Tabelele.

Utilizarea instrumentelor de scriere și editare
Urmărirea modificărilor, Afișarea contorului de cuvinte și a altor informații statistice privind documentul, Adăugarea comentariilor şi evidenţierea textului, Înlocuirea automată a textului, Căutarea și înlocuirea textului, Căutarea cuvintelor, Verificarea ortografiei.

Gestionarea documentelor
Ștergerea unui document, Mutarea unui document pe sau de pe iCloud, Adăugarea șabloanelor personalizate, Protejarea unui document printr-o parolă, Blocarea unui document, Salvarea unui document într-un alt format, Găsirea unui document, Salvarea și redenumirea unui document.

Partajarea și tipărirea documentelor
Transfer de fişiere utilizând iTunes, Partajarea fișierelor printr-un server de la distanță, Tipărirea plicurilor, etichetelor și cărților de vizită, Tipăriți un document, Trimiterea copiei unui document, Partajarea și editarea unui document împreună cu alte persoane, Utilizarea iCloud cu Pages.

Scurtături din tastatură