Začíname s Pages
Priblíženie dokumentu a zobrazenie Pages na celej obrazovke, Prispôsobenie panela s nástrojmi, Rýchla navigácia, Odvolanie a obnovenie zmien, Vytvorenie a otvorenie dokumentu, Pages v skratke.

Úprava textu
Používanie obojsmerného textu, Formátovanie čínskeho, japonského alebo kórejského textu, Formátovanie interpunkcie, Vytvorenie odkazov na webové stránky a emailové adresy, Vytvorenie odrážkového a číslovaného zoznamu, Používanie štýlov odseku, Úprava medzier medzi znakmi a formátovanie, Zmena vzhľadu textu, Kopírovanie a vkladanie textu, Pridanie textu.

Formátovanie dokumentov
Pridanie obsahu, Používanie doplnkov EndNote a MathType, Pridanie vysvetliviek a koncových poznámok, Zobrazenie a skrytie pravítok, Zobrazenie formátovacích značiek a rozloženia, Zarovnanie textu, Pridanie farby pozadia a okraja, Vytvorenie sekcií, Pridanie hlavičiek, piat a čísel strán, Konvertovanie typu dokumentu.

Pridávanie obrázkov, tvarov a médií
Vrstvenie, zoskupenie a zamknutie objektov, Zarovnanie a určenie pozície objektov, Používanie vodiacich líšt zarovnania, Nastavenia pravítka, Zmena veľkosti, otočenie a preklopenie objektu, Používanie štýlov objektu, Zmena vzhľadu objektu, Umiestnenie objektov na pozadie, Pridanie a zarovnanie textu v objekte, Pridanie titulku do objektu.

Pridanie tabuliek a grafov
Grafy, Vzorce a funkcie, Tabuľky.

Nástroje na písanie a úpravu
Sledovanie zmien, Zobrazenie počtu slov a ďalších štatistík dokumentu, Pridanie komentárov a zvýraznenie textu, Automatické nahrádzanie textu, Nájdenie a nahradenie textu, Vyhľadávanie slov, Kontrola pravopisu.

Spravovanie dokumentov
Vymazanie dokumentu, Presunutie dokumentu do alebo z iCloudu, Pridanie vlastných šablón, Ochrana dokumentu heslom, Zamknutie dokumentu, Uloženie dokumentu v inom formáte, Nájdenie dokumentu, Uloženie a premenovanie dokumentu.

Zdieľanie a tlač dokumentov
Prenos súborov pomocou iTunes, Zdieľanie súborov prostredníctvom vzdialeného servera, Tlač obálok, menoviek a vizitiek, Tlač dokumentu, Odoslanie kópie dokumentu, Zdieľanie a upravovanie dokumentu s inými užívateľmi, Používanie iCloudu v Pages.

Klávesové skratky