Komma igång med Pages
Zooma i ett dokument eller visa Pages i helskärmsläge, Anpassa verktygsfältet, Snabbnavigering, Ångra och göra om ändringar, Skapa och öppna ett dokument, En snabbtitt på Pages.

Redigera text
Använda dubbelriktad text, Formatera kinesisk, japansk eller koreansk text, Formatera skiljetecken, Skapa länkar för webbplatser och e-postadresser, Skapa punktlistor och numrerade listor, Använda styckestilar, Justera teckenavstånd och formatering, Ändra utseendet på text, Kopiera och klistra in text, Lägga till text.

Formatera dokument
Lägga till en innehållsförteckning, Använda EndNote och MathType, Lägga till fotnoter och slutnoter, Visa och gömma linjaler, Visa formateringstecken och layout, Kantjustera text, Lägga till en bakgrundsfärg och ram, Skapa avsnitt, Lägga till sidhuvud, sidfot och sidnumrering, Konvertera dokumenttypen.

Lägga till bilder, former och medier
Placera objekt i lager och gruppera och låsa objekt, Justera och placera objekt, Använda stödlinjer, Göra linjalinställningar, Ändra storlek på, rotera och vända ett objekt, Använda objektstilar, Ändra utseendet för ett objekt, Placera objekt i bakgrunden, Lägga till och justera text i ett objekt, Lägga till en text för ett objekt.

Lägga till tabeller och diagram
Diagram, Formler och funktioner, Tabeller.

Använda skriv- och redigeringsverktyg
Spåra ändringar, Visa antal ord och annan dokumentstatistik, Lägga till kommentarer och markera text, Ersätta text automatiskt, Söka och ersätta text, Slå upp ord, Kontrollera stavning.

Hantera dokument
Radera ett dokument, Flytta ett dokument till eller från iCloud, Lägga till anpassade mallar, Lösenordsskydda ett dokument, Låsa ett dokument, Spara ett dokument i ett annat format, Hitta ett dokument, Spara och byta namn på ett dokument.

Dela och skriva ut dokument
Överföra filer med iTunes, Dela filer via en fjärrserver, Skriva ut kuvert, etiketter och visitkort, Skriva ut ett dokument, Skicka en kopia av ett dokument, Dela och redigera ett dokument med andra, Använda iCloud med Pages.

Kortkommandon