Spara och byta namn på ett dokument

Pages sparar automatiskt ditt dokument på en förvald plats medan du arbetar och ger det ett förvalt namn, t.ex. Namnlöst 1. Du kan byta namn på dokumentet, skapa olika versioner av det och spara det på en annan plats.

Om du vill ha en kopia av dokumentet i ett annat format (t.ex. ett Microsoft Word-dokument) kan du exportera dokumentet i det formatet.

Spara dokumentet med nytt namn eller ny plats

 1. Håll ned alternativtangenten och välj sedan Arkiv > Spara som (från Arkiv-menyn högst upp på skärmen).

 2. Ange ett namn i fältet Spara som.

 3. Ange en eller fler taggar (frivilligt).

 4. Klicka på popupmenyn Plats och välj var du vill spara dokumentet.

  Du kan spara den i en mapp på datorn, på en server eller på iCloud. Klicka på pilknappen bredvid Spara som om du vill se fler platser.

  Tips: Du kan skapa en ny mapp från dialogrutan Spara som. Välj var du vill skapa den nya mappen och klicka sedan på Ny mapp i nederkanten av dialogrutan Spara som. Skriv in ett namn för mappen och klicka sedan på Skapa. Den nya mappen väljs så att ditt dokument sparas i den.

 5. Klicka på Spara.

När du sparar ett dokument på iCloud lagras dokumentet på en server och inte på datorn. Den visas automatiskt på din iPad, iPhone eller iPod touch (om du har ställt in iCloud) och uppdateras så fort du gör ändringar i den på någon dator eller enhet som är inloggad på ditt iCloud-konto. Det finns ingen iCloud-mapp på datorn.

Byta namn på ett dokument

 • Klicka på dokumentets namn överst i Pages-fönstret och skriv in det nya namnet.

Återgå till en tidigare version av ett dokument

Efterson Pages kontinuerligt sparar ditt arbete på datorn kan du bläddra bland äldre versioner, återskapa ett dokument som en äldre version och skapa duplicerade versioner.

 1. Välj Arkiv > Återgå till (från Arkiv-menyn högst upp på datorskärmen) och välj något av följande:

  • Senast sparad: Alla ändringar du gjort i dokumentet sedan du senast sparade det raderas.

  • Senast öppnad: Alla ändringar du gjort i dokumentet sedan du senast öppnade det raderas.

  • Bläddra bland alla versioner: Tidslinjen för dokumentet öppnas med gradstreck till höger som visar varje gång dokumentet har öppnats, sparats, duplicerats, låsts, fått ett nytt namn eller återgått till en äldre version.

 2. Om du väljer Bläddra bland alla versioner kan du klicka på gradstrecken längs tidslinjen för att bläddra bland versioner.

 3. När du hittar versionen du vill ha gör du något av följande:

  • Återskapa dokumentet till den här versionen: Klicka på Återskapa.

  • Duplicera den här versionen i ett nytt dokument: Tryck på alternativtangenten och klicka på Återskapa en kopia.

Vill du återgå till dokumentet i dess nuvarande status, utan att göra några ändringar, klickar du på Klar.