การเริ่มต้นใช้งาน Pages
การซูมเอกสารหรือดู Pages แบบเต็มหน้าจอ, การปรับแต่งแถบเครื่องมือด้วยตัวเอง, การนำทางด่วน, การเลิกทำการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนกลับมาใหม่, การสร้างและเปิดเอกสาร, ทำความรู้จัก Pages.

การแก้ไขข้อความ
การใช้ข้อความสองทิศทาง, การจัดรูปแบบข้อความภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี, การจัดรูปแบบเครื่องหมายวรรคตอน, การสร้างลิงก์สำหรับเว็บไซต์และที่อยู่อีเมล, การสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับตัวเลข, การใช้ลักษณะย่อหน้า, การปรับการเว้นระยะห่างและการจัดรูปแบบอักขระ, การเปลี่ยนรูปลักษณ์ข้อความ, การคัดลอกและวางข้อความ, การเพิ่มข้อความ.

การจัดรูปแบบเอกสาร
การเพิ่มสารบัญ, การใช้ EndNote และ MathType, การเพิ่มเชิงอรรถและหมายเหตุตอนท้าย, การแสดงและซ่อนไม้บรรทัด, การดูเครื่องหมายการจัดรูปแบบและเค้าโครง, จัดแนวข้อความ, การเพิ่มสีพื้นหลังและเส้นขอบ, การสร้างส่วน, การเพิ่มหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และหมายเลขหน้า, การแปลงประเภทเอกสาร.

การเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง และสื่อ
การจัดเลเยอร์ จัดกลุ่ม และล็อกวัตถุ, การจัดแนวหรือวางตำแหน่งวัตถุ, การใช้เส้นบอกแนว, การตั้งค่าไม้บรรทัด, การปรับขนาด หมุน และพลิกวัตถุ, การใช้ลักษณะวัตถุ, การเปลี่ยนรูปลักษณ์วัตถุ, การวางวัตถุในภาพพื้นหลัง, การเพิ่มและจัดแนวข้อความในวัตถุ, การเพิ่มคำบรรยายภาพไปยังวัตถุ.

ตารางและแผนภูมิ
แผนภูมิ, สูตรและฟังก์ชั่น, ตาราง.

การใช้เครื่องมือเขียนและแก้ไข
การติดตามรายการแก้, การแสดงจำนวนคำและสถิติทางเอกสารอื่น ๆ, การเพิ่มความเห็นและไฮไลท์ข้อความ, การแทนที่ข้อความ, การค้นหาและแทนที่ข้อความ, การค้นหาคำ, การตรวจสอบการสะกดคำ.

การจัดการเอกสาร
การลบเอกสาร, การย้ายเอกสารไปยังหรือจาก iCloud, การเพิ่มแม่แบบแบบกำหนดเอง, การป้องกันเอกสารด้วยรหัสผ่าน, การล็อกเอกสาร, การบันทึกเอกสารในรูปแบบอื่น, การระบุตำแหน่งเอกสาร, การบันทึกและเปลี่ยนชื่อเอกสาร.

การแบ่งปันและพิมพ์เอกสาร
ถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ iTunes, แบ่งปันไฟล์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล, การพิมพ์ซองจดหมาย ป้าย และนามบัตร, พิมพ์เอกสาร, การส่งสำเนาเอกสาร, การแบ่งปันและแก้ไขเอกสารกับผู้อื่น, การใช้ iCloud กับ Pages.

ปุ่มลัดแป้นพิมพ์