Bắt đầu trong Pages
Thu phóng tài liệu hoặc xem Pages toàn màn hình, Tùy chỉnh thanh công cụ, Điều hướng nhanh, Hoàn tác và làm lại các thay đổi, Tạo và mở tài liệu, Tổng quan về Pages.

Sửa văn bản
Sử dụng văn bản hai chiều, Định dạng văn bản Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn, Định dạng dấu câu, Tạo liên kết cho trang web và địa chỉ email, Tạo danh sách có dấu đầu dòng và được đánh số, Sử dụng kiểu đoạn, Điều chỉnh giãn cách và định dạng ký tự, Thay đổi hình thức của văn bản, Sao chép và dán văn bản, Thêm văn bản.

Định dạng tài liệu
Thêm bảng mục lục, Sử dụng EndNote và MathType, Thêm chú dẫn và chú thích, Hiển thị và ẩn thước, Xem các dấu định dạng và bố cục, Căn chỉnh văn bản, Thêm màu nền và đường viền, Tạo các phần, Thêm đầu trang, chân trang và số trang, Chuyển đổi loại tài liệu.

Thêm hình ảnh, hình và phương tiện
Xếp lớp, nhóm và khóa đối tượng, Căn chỉnh và định vị đối tượng, Sử dụng hướng dẫn căn chỉnh, Đặt tùy chọn thước, Định cỡ lại, xoay và lật đối tượng, Sử dụng kiểu đối tượng, Thay đổi hình thức của đối tượng, Đặt đối tượng vào nền, Thêm và căn chỉnh văn bản trong đối tượng, Thêm chú thích vào đối tượng.

Thêm bảng và biểu đồ
Biểu đồ, Công thức và hàm, Bảng.

Sử dụng công cụ ghi và sửa
Theo dõi thay đổi, Hiển thị số từ và các thống kê tài liệu khác, Thêm nhận xét và tô sáng văn bản, Tự động thay thế văn bản, Tìm và thay thế văn bản, Tra cứu từ, Kiểm tra chính tả.

Quản lý tài liệu
Xóa tài liệu, Di chuyển tài liệu tới hoặc từ iCloud, Thêm mẫu tùy chỉnh, Bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu, Khóa tài liệu, Lưu tài liệu bằng một định dạng khác, Định vị tài liệu, Lưu và đổi tên tài liệu.

Chia sẻ và in tài liệu
Chuyển tệp bằng iTunes, Chia sẻ tệp qua máy chủ từ xa, In phong bì, nhãn và danh thiếp, In tài liệu, Gửi bản sao của tài liệu, Chia sẻ và sửa tài liệu với người khác, Sử dụng iCloud với Pages.

Phím tắt